Årets Borzoi 2021

10 Mestvinnende i rasen 2021

(Oppdatert pr. 13. juni 2021)

Navn Kjønn Poeng Antall utstillinger
Kazar Xalvador H 20 1
Built For Speeds Camaro H 14 2
Lynx Mistral H 13 1
Scheztaya Maid Of Bond Street T 11 1
Steppdance Mullroy H 10 1
Scheztaya You Are The One T 9 1
Built For Speeds Javelin T 9 1
Steppdance Ragetti H 8 1
Lynx Palawan Princess Pearl T 7 1
Lynx Rainbow Warrior H 6 1
Lynx Autumn Sonnet T 5 1

Listen regnes ut fra følgende modell:

BIR: 8 poeng + ett poeng for hver slåtte hund (fremmøtt)
BIM: 6 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet (fremmøtt)
BH-2/BT-2: 5 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet (fremmøtt)
BH-3/BT-3: 4 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet (fremmøtt)
BH-4/BT-4: 3 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet (fremmøtt)

NB!
Det kan maksimalt være 7 utstillinger og for 7 forskjellige dommere som er tellende.
Hvis hunden har flere utstillinger, vil de med høyest poengsum være tellende. 
Resultater fra Open Show teller ikke.