Valper Planlegges

Det planlegges flere kull i løpet av 2020. Mer informasjon kommer etterhvert.