Valper Planlegges

Flere kull planlegges i løpet av 2020.
Informasjon kommer…