Utvalget

Leder: Asta Slapø – Asta.slapo@evry.com
Nestleder: Marit Stene – fargoes@online.no
Sekretær:  Anita Lilleengen – anlille@gmail.com
Kasserer: Ole T. Hovland – kazarborzoi@gmail.com
Utvalgsmedlem: Kariann Sundøy – kennel_hahneman@msn.com
Utvalgsmedlem: Borghild Birkenes – borghildbirkenes@gmail.com 
Utvalgsmedlem: Marit Folgerø – Lesphinxborzoi@gmail.com

Fordelte faste oppgaver:
WebMaster: Marit Folgerø – Lesphinxborzoi@gmail.com
Materialforvalter: Asta Slapø – Asta.slapo@evry.com
Utregning av årets Utstillings Borzoi: Marit Folgerø – Lesphinxborzoi@gmail.com
Utregning av årets LC Borzoi: Marit Stene –  fargoes@online.no
Ansvar Mynden: Marit Stene – fargoes@online.no

Årsberetning for 2017 – Borzoiutvalget

 

 

Utvalgets kontonummer: 1503 27 52958