Utvalget 2021/22

Leder:                                   Katja W.R. Eggers – minpost2007@msn.com
Nestleder/Sekretær:     Erika Birkenes – birkeneserika@gmail.com
Kasserer:                            Asta SlapøAsta.slapo@tietoevry.com
Utvalgsmedlem:            Siw Elisabeth Carlsen – siwec@online.no
Utvalgsmedlem:            Eli Gunneng – eli.gunneng@outlook.com

Faste oppgaver:
WebMaster/Utregning av årets LC Borzoi:          Katja W.R. Eggersminpost2007@msn.com
Utregning av årets Utstillingsborzoi:                     Asta SlapøAsta.slapo@tietoevry.com
Materialforvalter:                                                            Asta SlapøAsta.slapo@tietoevry.com
Ansvar Mynden og Redbubble:                                Siw Elisabeth Carlsensiwec@online.no

 

Utvalgets kontonummer: 1503 27 52958