Utvalget

Leder: Asta Slapø – Asta.slapo@evry.com
Nestleder: Marit Stene – fargoes@online.no
Sekretær: Borghild Birkenes – borghildbirkenes@gmail.com
Kasserer: Ole T. Hovland – kazarborzoi@gmail.com
Utvalgsmedlem: Marit Stene – fargoes@online.no
WebMaster: Marit Folgerø – Lesphinxborzoi@gmail.com
Materialforvalter: Asta Slapø – Asta.slapo@evry.com
Utregning av årets Utstillings Borzoi: Marit Folgerø – Lesphinxborzoi@gmail.com
Utregning av årets LC Borzoi: Tone K. Berger – tonekberger@hotmail.com
Ansvar Mynden: Marit Stene – fargoes@online.no

 

Utvalgets kontonummer: 1503 27 52958