Utvalget

Leder: Kariann Sundøy – kennel_hahneman@msn.com
Nestleder: Marit Stene – fargoes@online.no
Sekretær:  Anita Lilleengen – anlille@gmail.com
Kasserer: Asta Slapø – Asta.slapo@evry.com
Utvalgsmedlem: Marit Folgerø – Lesphinxborzoi@gmail.com
Utvalgsmedlem:
Katarzyna (Katja) W. Rolse – minpost2007@msn.com
Utvalgsmedlem: Kat Gade – fotograf@katgade.com

Fordelte faste oppgaver:

WebMaster: Katarzyna (Katja) W. Rolse – minpost2007@msn.com
Materialforvalter: Asta Slapø – Asta.slapo@evry.com
Utregning av årets Utstillings Borzoi: Marit Folgerø – Lesphinxborzoi@gmail.com
Utregning av årets LC Borzoi: Marit Stene –  fargoes@online.no
Ansvar Mynden: Marit Stene – fargoes@online.no

Årsberetning for 2017 – Borzoiutvalget

 

 

Utvalgets kontonummer: 1503 27 52958